• NewOrigin
 • Kontaktujte nás
  +421908738320
  info@irritrade.sk
  Po - Pia: 9:00 - 18:00
 • Môj profil
 • je prázdny
  za 0.00 €

Obchodné podmienky

 • Pridané: 25.03.2021

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.irritrade.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len ,,VOP“).

Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s použitím elektronických komunikačných prostriedkov na diaľku, predovšetkým prostredníctvom siete internet, emailu alebo telefonického rozhovoru.

S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť pred vlastným uskutočnením svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený.

Kupujúci súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými a účinnými v momente (v čase) odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých kupujúcich- fyzické a právnické osoby, ktoré odoslaním objednávky prejavia záujem kúpiť tovar ponúkaný predávajúcim na www.irritrade.sk a na www.helpkid.eu

Kontaktné údaje predávajúceho:

Ján Szomolai - Irritrade

Horné Saliby 280

925 03 Horné Saliby

IČO:  46142029

DIČ:  1076690087

IČ DPH: SK1076690087

Predávajúci je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č. 220-27666, spis č. OŽP-B/2011/02307-2

 Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689
           033/5512 690
fax č.: 033/5512 656

email: tt@soi.sk

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovarom sa rozumia produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.irritrade.sk a www.helpkid.eu

Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu irritrade.sk a helpkid.eu prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len ,,objednávka“). Tovar môže kupujúci objednať aj emailom na adrese info@irritrade.sk alebo helpkid.slovakia@gmail.com.
 2. Každá objednávka musí byť korektne vyplnená a musí obsahovať nasledovné údaje:   

-         Meno kupujúceho

-         Fakturačnú adresu

-         Dodaciu adresu (ak je iná ako fakturačná adresa)

-         Telefonické číslo alebo email

-         Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru

-         Počet kusov z každej položky tovaru

-         Dátum vystavenia objednávky

-         Spôsob úhrady za tovar

-         Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 

Objednávka pre právnické osoby musí ďalej obsahovať:

-         IČO, DIČ, IČ DPH spoločnosti

-         Kontaktnú osobu a telefón

Pred definitívnym odoslaním objednávky má kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednať s povinnosťou platby". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

 1. Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdzujúci email o doručení objednávky. Následne po overení dostupnosti objednaného tovaru obdrží kupujúci  potvrdenie objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný. V prípade, ak tovar  z akéhokoľvek dôvodu nebude dostupný, kupujúci bude oboznámený. Predávajúci môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať aj telefonicky alebo e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
 2. Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od obchodného vzťahu v prípade, ak nemôže dodržať deklarovanú cenu alebo termín.
 4. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Stornovanie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. (Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky zašle kupujúci na emailovú adresu predávajúceho, ktorý obratom  zašle kupujúcemu potvrdenie o zrušení objednávky.

Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu za tovar nasledovnými spôsobmi:

a)      Prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry

b)      Na dobierku -  platbou v hotovosti poštovému doručovateľovi pri prevzatí tovaru

 1. Ak zákazník, pri platbe prevodom na účet predávajúceho, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 2. Kupujúcemu bude spolu s tovarom zaslaná faktúra, ktorá zároveň slúži ako daňový doklad a dodací list.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru a na tlačové chyby týkajúce sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho.
 4. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru (okrem tlačových chýb).
 5. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. "akcia" alebo "výpredaj"). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 6. Pri odoslaní tovaru do Českej republiky je možná iba platba vopred na účet.

Dodacie podmienky

 1. Objednaný tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom DPD.
 2. Tovar, ktorý je skladom, bude kupujúcemu odoslaný do 48 hodín od potvrdenia objednávky. Ak si kupujúci vybral platbu vopred prevodom na účet, tovar mu bude odoslaný do 48 hodín od nabehnutia platby na účet predávajúceho.
 3. O približnom termíne dodania tovaru, ktorý nie je skladom a je potrebné ho objednať, bude predávajúci kupujúceho informovať ešte pred potvrdením objednávky.  
 4. V prípade, že objednaný tovar nie je možné v dohodnutom termíne dodať, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať súhlas kupujúceho.
 5. Ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodli na náhradnom plnení, príp. tovar nie je možné dodať z nejakého dôvodu (napr. z dôvodu vypredania ...) je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do 14 dní od doručenia rozhodnutia kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

Podmienky dodania tovaru

 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
 2. Náklady na dodanie tovaru kupujúcemu v rámci Slovenskej republiky sú nasledovné:

a)   platba vopred na účet  do 50g:

=  doporučený list 2 tr. - 2,50 € s DPH

=  doporučený list 1 tr. - 2,90 € s DPH

= DPD kuriér – 5,10 € s DPH

=  DPD Výdajné miesto – 3,25 € s DPH

b)   platba  vopred na účet do 100g:

=  doporučený list 2 tr. - 2,75 € s DPH

=  doporučený list 1 tr. – 3,25 € s DPH

=  DPD kuriér – 5,10 € s DPH

= DPD Výdajné miesto – 3,25 € s DPH

c)  platba vopred na účet do 0,5kg:

=  doporučený list 2 tr. – 3,10 € s DPH

=  doporučený list 1 tr. – 3,60 € s DPH

=  DPD kuriér – 5,10 € s DPH

= DPD Výdajné miesto – 3,25 € s DPH

d)   platba vopred na účet do 3kg:

=  DPD kuriér – 5,10 eur s DPH

=  DPD Výdajné miesto – 3,25 eur s DPH

e)   platba vopred na účet do 5kg:

=  DPD kuriér – 5,30 eur s DPH

=  DPD Výdajné miesto – 3,40 eur s DPH

f)   platba vopred na účet do 10kg:

=  DPD kuriér – 5,65 eur s DPH

=  DPD Výdajné miesto – 3,65 eur s DPH

g)    platba vopred na účet do 20kg:

=  DPD kuriér – 6,25 € s DPH

=  DPD Výdajné miesto – 4,65 eur s DPH

h)    platba vopred na účet do 31,5kg:

=  DPD kuriér – 7,00 € s DPH

Dobierka:

Slovenská pošta              +  1,45 € s DPH

DPD                                    + 1,20 € s DPH

 V cene poštovného je započítané aj balné.

Pri objednávke v celkovej sume nad 250 eur je poštovné zdarma (aj pri platbe na dobierku).

    3.  Náklady na dodanie tovaru kupujúcemu do Českej republiky sú nasledovné:

a)  platba vopred na účet do 50g:

=  doporučený list 2 tr. – 5,50 € s DPH

b)  platba vopred na účet do 100g:

=  doporučený list 2 tr. – 5,80 € s DPH

c)  platba vopred na účet do 0,5kg:

=  doporučený list 2 tr. – 7,60 € s DPH

=  DPD kuriér – 13,60 € s DPH

d)  platba vopred na účet do 1 kg:

=  doporučený list 2 tr. – 9,60 € s DPH

=  DPD kuriér – 13,60 € s DPH

e)  platba vopred na účet do 3kg:

=  DPD kuriér – 14,60  € s DPH

f)   platba vopred na účet do 10kg:

=  DPD kuriér – 16,60 € s DPH

g)  platba vopred na účet do 20kg:

=  DPD kuriér – 20,70 € s DPH

h)  platba vopred na účet do 31,5kg:

=  DPD kuriér – 26,80 € s DPH

V cene poštovného je započítané aj balné. 

Pri objednávke v celkovej sume 350 eur a viac je poštovné zdarma.

Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

 1. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má kupujúci právo aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 2. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
 3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 4. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne. Na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Oznámenie o odstúpení od zmluvy doručí kupujúci predávajúcemu poštou alebo emailom.
 5. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho:

Ján Szomolai - Irritrade

Horné Saliby 280

925 03 Horné Saliby

Tovar odošle kupujúci späť ako poistený list alebo poistený balík, nie na dobierku. Tovar odoslaný na dobierku nebude predávajúcim prevzatý.

Kupujúci môže na vyššie uvedenej adrese po predchádzajúcom telefonickom dohovore vrátiť predávajúcemu tovar aj osobne.

Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

 1. Kupujúci v oznámení o odstúpení od zmluvy uvedie číslo bankového účtu, na ktorý majú byť vrátené peniaze za vrátený tovar. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, kompletný, bez známok opotrebenia, najlepšie v pôvodnom obale, spolu s príslušenstvom, so záručným listom, návodom a daňovým dokladom.
 2. Predávajúci vrátený tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení kupujúceho od zmluvy, a to prevodom na účet kupujúceho Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 3. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, predávajúci má právo požadovať od kupujúceho úhradu nákladov súvisiacich s opravou a uvedením tovaru do pôvodného stavu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 4. Ak kupujúci požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa, kedy kupujúci oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.
 5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, podľa príslušných právnych predpisov.

Záruka, záručný list

 1. Záručná doba je 24 mesiacov.
 2. Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania tovaru.
 3. Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 4. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 5. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.
 6. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Reklamácia a jej uplatnenie

 1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, DPD) alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci doručovateľovi, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
 2. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu písomne, elektronickou poštou alebo osobne.
 4. V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu predávajúceho:

Ján Szomolai - Irritrade

Horné Saliby 280

925 03 Horné Saliby

 1. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – meno a priezvisko, spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail, dátum podania reklamácie a podpis kupujúceho alebo oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom. V prípade podania reklamácie písomne alebo elektronickou poštou oprávnenou osobou v mene kupujúceho musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie kupujúceho vo veci reklamácie.
 2. Tovar zašle kupujúci predávajúcemu buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Odporúčame zásielku poistiť. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka predávajúcim prevzatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.
 3. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
  V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je  neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo  vráteniu  cenového rozdielu.
 4. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 5. Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 6. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
  • pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie na adresu predávajúceho
  • pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí predávajúci doručenie
  • pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty predávajúceho.
 7. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom začne plynúť nová záručná doba od jeho prevzatia.
 8. O výsledku reklamácie bude kupujúci  informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo emailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

Zásady spracovania osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov platné od 25.5.2018 nájdete v časti ,, GDPR" v hornom menu vedľa Obchodných podmienok. 

Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 2. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 3. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
 4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
 5. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 6. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli aktualizované dňa 21.05.2024.

 

  Momentálne nie je k dispozícií žiaden komentár

  Pridať komentár
   
  Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií nájdete tu.